3-4 klasse gutter og jenter

Partiet har trening to ganger pr uke og er åpent for alle. Vi jobber med basisferdigheter, styrke og bevegelighet samt koordinasjon. Dette gjør vi med bruk av turnapparater og gjennom dans, akrobatikk og lek.

Vi tilpasser grupper etter nivåer, slik at alle skal kunne føle mestring og få utfordringer utfra egne ferdigheter.