1-2 klasse gutter og jenter

Dette er et breddeparti for både gutter og jenter.

Hovedaktiviteter i treningen er trampoline, airtrack , akrobatikk og trampett med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter.

Partiet er åpent for alle.