Rekruttroppen

Rekruttroppen er våre minste oppvisningsgymnaster. De trener 1 gang pr uke, og troppen er åpen for alle. Aldersgruppe er 6-10 år – og mange kombinerer det med å turne på et av våre andre partier. Rekruttene har troppsdrakter, og er med på juleshow og sommershow med egne program.