Påmeldinger høst 21 er stoppet.

Pr i dag er alle partier fulle – vi har nye inntak fra januar 2022 og påmelding vil åpnes igjen i desember-21.