Oppvisningstropper

Hva er oppvisningstropper?

På oppvisningstroppene lager vi program med en blanding av turn, gymnastikk, cheerleading, akrobatikk og dans.

Våre oppvisningstropper er åpne for alle.

Troppene er med på forskjellige typer arrangement som sommer- og juleshow, Gymnastikkfestivaler og nasjonale og internasjonale stevner og oppvisninger.

For å være med på troppene må man være dedikert og inneforstått med at man er en del av et lag og at alle er gjensidig avhengig av hverandre, også på trening.

Flying High har siden 2010 vært med på å representere Norge i Eurogym både i Danmark, Portugal, Sverige ,Tsjekkia og sommeren 2018 i Belgia. Vi har vunnet gull i Gym for Life Norge og deltatt i World Gym for Life. Som eneste norske tropp var vi tatt ut til å delta på gallaforestillingen under Eurogym i Belgia. Denne troppen er ikke åpen for alle og det vurderes for opptak.

Juniortroppen vår trenes av Elisabeth Langsholt. De trener 1 gang pr uke og er med på sommershow, juleshow og gymnastikkfestivalen. Aldersgruppen er 11-15 år. Mange av jentene kombinerer turning på et annet parti med oppvisningstropp, men det går fint og trene kun på troppen også. Troppen er åpen for alle som har lyst.

Ungdomstroppen vår trenes av Andrea Phar Iversen. De trener 1 gang pr uke og er med på sommershow, juleshow og gymnastikkfestivalen. Aldersgruppen er 11-15 år. Mange av jentene kombinerer turning på et annet parti med oppvisningstropp, men det går fint og trene kun på troppen også. Troppen er åpen for alle som har lyst.

Vi har også en voksentropp som trenes av Kaja Magnussen. Det trener 1 gang pr uke og har det VELDIG hyggelig på treninger.