Oppstart av treninger høsten-20

Vi starter opp treninger for breddepartier fra og med mandag 24 august. På grunn av Covid-19 har vi måttet gjøre endringer i tilbudet vårt og det forventes flere endringer i tiden som kommer.

Man MÅ være påmeldt partiet på forhånd dersom man skal slippe inn i hallen. Dette fordi det blant annet er begrensinger i forhold til antall som kan være i hallen samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at vi ikke kan ta imot drop-ins slik vi har gjort tidligere.

I forbindelse med Covid-19 er det også slik at man skal oppholde seg kortest mulig i hall og garderober i før og etter trening. Vi ber derfor om at INGEN barn oppholder seg i garderober eller ganger mer enn ytterst nødvendig. Nærmere info om gjennomføring av treninger og hvordan man skal forholde seg til regler, sendes til alle påmeldte i en epost før oppstart.