Nytt årsmøte

Årsmøtet den 20. mars ble ikke vedtaksført fordi det ikke møtte nok stemmeberettigede. Derfor holder vi et digitalt årsmøte i april, i tråd med Norges idrettsforbunds bestemmelser. Møtet holdes digitalt 24. april kl. 18, og lenke deles i Spond. Kontakt oss dersom du ikke har mottatt lenken.

Alle som har vært medlem av STF i minst én måned, fyller minst 15 år i 2024, og har betalt sine forpliktelser har stemmerett.