Troppsgymnastikk

Hva er troppsgymnastikk?

Troppsgymnastikk er et tilbud til de ønsker å konkurrere. Det konkurreres i trampett, tumbling og frittstående, og i tropper av minst 6 stk. Dvs at det ikke er individuelle bedømming – men av gruppen totalt. Dette er konkurransegrupper hvor man er delt inn etter ferdigheter fra rekruttnivå. Går man i denne gruppen er det en forutsetning at man ønsker å være med å konkurrere.

Hva trenger jeg får å trene?

Turndrakt og tights er treningsantrekket for denne gruppen

Hva koster det å være med?

Våre treningsavgifter finner dere under Annet

I tillegg må man beregne;

  • Konkurransedrakt  (dette eies av klubben og det betales leie av drakt pr semester)
  • Defileringstøy som kan kjøpes gjennom Patriot1
  • Påmeldingsavgifter til forskjellige konkurranser
  • Utgifter til overnatting, transport osv i forbindelse med arrangementer.

Når trener vi?

Treningstider er publisert på siden.

Hvilke grupper finnes det innenfor troppsgymnastikk?

BBB Aspiranter eller BraBedreBest er våre yngste rekrutter i kategorien troppsgymnastikk. Vi rekrutterer først og fremst fra våre breddepartier, men vi tar også inn gymnaster direkte til denne gruppen dersom de har ferdigheter som tilsier at de kan mestre nivået. Aldersgruppen er 8-10 år, og består av både gutter og jenter. Gruppen er med i konkurranser i Viken og i en regional konkurranse i året. De blir ikke bedømt og får ingen plasseringer, men får en vurdering som er Bra, Bedre eller Best.

Rekruttene er i aldersgruppen 11-13 år, og deltar i konkurranser i Viken og nasjonalt. Eksempler på konkurranser vi er med på er Rola Turnfest i Asker og Buskerudtrampetten. Gruppen består av både gutter og jenter. Vi har pr nå fire tropper som konkurrerer i rekruttklassen.

Junior er i aldersgruppen 13-18 år og konkurrerer i Østfold, regionalt og nasjonalt. Vi har pr i dag tre tropper som konkurrerer, her er det både gutter og jenter.

Senior er fra det året du fyller 18  år.