Troppsgymnastikk

Hva er troppsgymnastikk?

Troppsgymnastikk er et tilbud til de ønsker å konkurrere. Det konkurreres i trampett, tumbling og frittstående, og i tropper av minst 6 stk. Dvs at det ikke er individuelle bedømming – men av gruppen totalt. Dette er konkurransegrupper hvor man er delt inn etter ferdigheter fra rekruttnivå.

Hva trenger jeg får å trene?

Turndrakt og tights er treningsantrekket for denne gruppen

Hva koster det å være med?

Våre treningsavgifter finner dere under Annet

I tillegg må man beregne;

  • Konkurransedrakt  (priser fra 800-1500 avhengig av gruppe)
  • Defileringstøy
  • Påmeldingsavgifter til forskjellige konkurranser
  • Utgifter til overnatting, transport osv i forbindelse med arrangementer.

Når trener vi?

Treningstider er publisert på siden.

Hvilke grupper finnes det innenfor troppsgymnastikk?

BBB eller BraBedreBest er våre yngste rekrutter i kategorien troppsgymnastikk. Vi rekrutterer først og fremst fra våre breddepartier, men vi tar også inn gymnaster direkte til denne gruppen. Aldersgruppen er 8-10 år, og består av både gutter og jenter.Gruppen er med i konkurranser i Østfold og i en regional konkurranse i året. De blir ikke bedømt og får ingen plasseringer, men får en vurdering som er Bra, Bedre eller Best.

Rekruttene er i aldersgruppen 11-13 år, og deltar i konkurranser i Østfold og regionalt. Eksempler på konkurranser vi er med på er Rola Turnfest i Asker og Buskerudtrampetten. Gruppen består av både gutter og jenter. Vi har pr 2017 fire tropper som konkurrerer i rekruttklassen.

Junior er i aldersgruppen 13-18 år og konkurrerer i Østfold, regionalt og nasjonalt. Pr 2017 har vi tre tropper som konkurrerer, her er det både gutter og jenter.

Senior er fra det året du fyller 18  år. Pr i dag har vi en seniortropp som konkurrerer