Innmeldinger for høsten 2022

Dersom dere melder inn utøvere fra nå og frem til oppstart i høst, vil dere i løpet av sommeren få beskjed om plass og treningstider. Vi har ikke flere inntak for sesongen 2021 pr nå.