Full Fres 2-3 år og 4-5 år

Full Fres partiene er partier for jenter og gutter. Vi har treninger i på Sannesundsveien skole. Det er max 24 barn i gruppen, som ledes av en hovedinstruktør og 4 hjelpeinstruktører.

Innholdet i timen er basisferdigheter som balanse, koordinasjon og rotasjoner. Gruppene er med på vårt juleshow og på sommeroppvisningen Barna trenger ikke noe spesielt utstyr – men gjerne fottøy slik at man ikke sklir (ikke joggesko). Det er også viktig at de har på klær det kan drives fysisk aktivitet i.

I 2-3 års gruppen SKAL det være 1 foreldre pr barn i hallen som er aktivt med i timen sammen med barna