Avlyste treninger uke 37 pga smittesituasjonen i Sarpsborg.

Styret i klubben tok søndag kveld en avgjørelse om å avlyse alle treninger mandag til fredag i uke 37 i lys av smitte og karantenesituasjonen i Sarpsborg. Vi understreker at INGEN av våre medlemmer eller trenere er smittet så langt vi har informasjon om.

Vi ønsker med dette å bidra i dugnadsarbeidet med å minimere spredningen. Vi kjører i utgangspunktet vanlig treninger fra uke 38 igjen og gjennomfører også treninger i høstferien i uke 40.

Lørdagstreninger går som normalt.

Treningene er avlyst i Spond