Årsmøte for 2023

Vi avholder årsmøte 20. mars kl. 19.00 på på Fritznerbakken.

Agenda

  • Valg av dirigent og referent
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Årsrapport
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Budsjett
  • Valg

Dokumenter til årsmøte legges ut i henhold til frist.