Bilde- og filmbruk

Samtykke ved bildebruk

Når man skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må man forholde deg til personopplysningsloven. Den som har brukt/delt bildene eller filmen skal kunne dokumentere at et gyldig samtykke er gitt. Samtykket skal være frivillig, tydelig og informert. Hovedregelen er at det skal innhentes samtykke fra alle som fotograferes, som filmes eller som det gjøres lydopptak av. Samtykket skal kunne dokumenteres.

Foreningen har igjennom sitt påmeldingssystem club.spond.com fra desember-21, ivaretatt personopplysningsloven.
Ved alle innmeldinger velger man å gi eller ikke gi et samtykke (Samtykkeerklæring H21) angående foto/video/lydopptak.

Vi ber dere ta stilling til følgende FØR dere evt trykker ja for samtykke.

Jeg samtykker til at det blir tatt film/bilde av meg /mitt barn

Jeg samtykker til at bilder/video av meg/mitt barn publisere på passordbeskyttede nettsider/lukket grupper/profiler i sosiale medier 

Jeg samtykker til at bilder/video av meg/mitt barn blir brukt på NGTFs og NAIF sine hjemmesider og i sosiale medier 

Jeg samtykker til at jeg/mitt barn kan streames under konkurranse/oppvisning  

Dersom dere kan svar JA på disse spørsmål kan dere huke av for samtykke i Spond.

Ved portretter bes det alltid om et ekstra samtykke. Hver enkelt har rett til å be om å trekke samtykket i ettertid gjennom å henvende seg til sarpsborgturn@gmail.com 

Bilder som krever samtykke

Dette er bilder der de enkelte personene er hovedmotivet. Dersom man skal publisere slike bilder på nett eller dele dem med andre, må man ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Dette gjelder også illustrasjonsbilder der «modeller» illustrerer en reell situasjon (studiesituasjoner, læringsmiljø etc).

Bilder og film som ikke krever samtykke

Det finnes noen unntak for skriftlig samtykke. Disse kan tas og offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene ikke er krenkende for de som er avbildet. Dette er bilder som

  • Har aktuell og allmenn interesse
  • Situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet.
  • Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et arrangement som juleshow og sommershow, en konkurranse eller hendelser som har allmenn interesse. Personer som er en del av arrangementet kan tas  bilde og film av uten skriftlig samtykke. Dette er svært viktig å merke seg dersom barna/ungdommene er med i grupper hvor man skal konkurrere og vise seg frem på show og tilstelninger av ulike slag.

Grensegang mellom hva som er et situasjonsbilde og hva som er et portrett, vil ofte være et definisjonsspørsmål. Vi innhenter derfor alltid samtykke ved innmelding.

Ønske om skjerming

Enkelte personer må eller ønsker av ulike grunner skjerme seg fra å bli tatt bilder av under arrangementer som omfattes av unntaksreglene.

Når det gjelder bilder og film fra arrangementer som går inn under unntaksreglene for skriftlig samtykke, imøtekommer foreningen denne utfordringen så langt det lar seg gjøre, ved å informere om at det blir tatt bilder og film ved arrangement. Personer som ikke ønsker å komme med på bilder, bes om å gi seg tydelig til kjenne ovenfor fotografen.