Oppvisningtropper


 

 

Hva er oppvisningstropper?

UNG TROPP På oppvisningstroppene lager vi program med en blanding av turn, gymnastikk, cheerleading, akrobatikk og dans.

Våre oppvisningstropper er åpne for alle og ansvarlig for oppvisningstroppene er Hanne Rossfjord

Troppene er med på forskjellige typer arrangement som sommer- og juleshow, Gymnastikkfestivaler og nasjonale og internasjonale stevner og oppvisninger.

 

For å være med på troppene må man være dedikert og inneforstått med at man er en del av et lag og at alle er gjensidig avhengig av hverandre, også på trening.

Ungdomstroppen har siden 2010 vært med på å representere Norge i Eurogym både i Danmark, Portugal, Sverige og Tsjekkia

 

Rekruttroppen er våre minste oppvisningsgymnaster. De trener 1 gang pr uke, og troppen er åpen for alle. Aldersgruppe er 6-10 år – og mange kombinerer det med å turne på et av våre andre partier. Rekruttene har troppsdrakter, og er med på juleshow og sommershow med egne program.

Juniortroppen vår trenes av Elisabeth Langsholt. De trener 1 gang pr uke og er med på sommershow, juleshow og gymnastikkfestivalen. Aldersgruppen er 11-15 år. Mange av jentene kombinerer turning på et annet parti med oppvisningstropp, men det går fint og trene kun på troppen også. Troppen er åpen for alle som har lyst.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes