Full Fres 3-4 år


Full fresTurnlek 3- 4 år er et parti for jenter og gutter. Vi har treninger i på Sannesundsveien skole. Det er max 24 barn i gruppen, som ledes av en hovedinstruktør og 2 hjelpeinstruktører.

Innholdet i timen er basisferdigheter som balanse, koordinasjon og rotasjoner. Gruppene er med på vårt juleshow og på sommeroppvisningen Barna trenger ikke noe spesielt utstyr – men gjerne fottøy slik at man ikke sklir (ikke joggesko). Det er også viktig at de har på klær det kan drives fysisk aktivitet i.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes