Treningsavgifter


 

Halvårskontingenter høsten 2018
Parti Pris
Gymlek 2-4 år kr 800
Lek og Moro jenter og gutter 5-6 år kr 850
Basisturn jenter og gutter 7-8 år kr 750/950
Basisturn jenter og gutter 9-10 år kr 850/1100
Gutter 7-10 år Trampoline og tumbling kr 850
Trampett og tumbling  og basisferdigheter jenter og gutter 11-13 år kr 1100
Trampett, tumbling og trampoline jenter og gutter 14- 18 år kr 1100
Oppvising rekrutt kr 850
Oppvisning junior kr 950
Oppvisning ungdom kr 1200
Damer trim kr 750
Cheerleading kr 1500
Cheer Pee Wee kr 950
Dersom man deltar på 2 eller flere partier kr 500,- pr ekstra
 Deltagelse i konkurranse gruppe  1500

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes