Ungdomstroppen på Sarpsborg Scene.


Ungdomstroppen ble igjen invitert til å holde oppvisning på Sarpsborg Scene under Sarpsborggallaen. Et morsomt oppdrag som vi setter veldig pris på !

Gym fest

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes