Archive | June, 2015

Påmelding høsten 2015

Påmelding for høsten er nå åpnet. Nytt av året er at påmelding skjer via www.deltager.no Linke direkte til påmeldingen finner dere her. Kun påmelding til venteliste, dersom partiene er fulle på påmeldingsportalen, skal skje her på nettsiden.    

Continue Reading

Høstsemester 2015

Det vil bli store forandringer i vårt treningstilbud høsten 2015. Pr dags dato jobber vi med å få på plass alt av treningstider og trenerressurser. Så snart det er klart annonseres det her på nettsiden og på vår Facebookside. Det vil også bli en ny påmeldingsportal, samt endrede betalingsrutiner. Oppstart for konkurransegrupper er 18 august […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes