Archive | December, 2014

Påmelding til partier våren 2015

Vi åpner for påmelding til våre partier fra og med 10 desember. ALLE må melde seg på – også tidligere medlemmer – dette for å sikre at vi har korrekte opplysninger vedr adr, mobilnummer og e-post til enhver tid. Velkommen til et nytt semester – som starter i uke 2!

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes